Docenten

De lessen worden gegeven door zelfstandig opererende musici die naast het voeren van een lespraktijk ook in uiteenlopende bands spelen.
Docenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun lespraktijk, d.w.z. voor het werven van leerlingen, het innen van lesgelden en het voeren van een administratie. Muziekschool Voorburg stelt lesruimten en basisapparatuur ter beschikking en levert administratieve, publicitaire en organisatorische diensten. De werving van leerlingen wordt bijvoorbeeld vergemakkelijkt doordat de meeste leerlingen op de naam van de Muziekschool afkomen.