Tarieven en Voorwaarden seizoen 2023-2024

De maandtarieven voor de wekelijkse lessen zijn vastgesteld op basis van 38 lessen per jaar en een jaarbedrag dat in 10 maandelijkse termijnen wordt betaald. In de maanden juli en augustus is er geen lesgeldbetaling. Voor lessen om de andere week geldt de helft van het maandtarief.

Privéles wekelijks

Per maand
30 minuten Tot 21 jr. € 89,00
Vanaf 21 jr. € 107,70
45 minuten Tot 21 jr. € 133,50
Vanaf 21 jr. € 161,54
60 minuten Tot 21 jr. € 178,00
Vanaf 21 jr. € 215,40

Duo-les wekelijks

Per maand
30 minuten Tot 21 jr. € 59,00
Vanaf 21 jr. € 71,40
45 minuten Tot 21 jr. € 88,50
Vanaf 21 jr. € 107,10
60 minuten Tot 21 jr. € 118,00
Vanaf 21 jr. € 142,80

Privéles los

Per Les
30 minuten Tot 21 jr. € 27,00
Vanaf 21 jr. € 32,65
45 minuten Tot 21 jr. € 40,50
Vanaf 21 jr. € 49,00
60 minuten Tot 21 jr. € 54,00
Vanaf 21 jr. € 65,30

Bandcoaching wekelijks

Per maand
60 minuten – Band vanaf 4 personen Tot 21 jr. € 60,55
Vanaf 21 jr. € 73,25
60 minuten – Band 3 personen Tot 21 jr. € 77,60
Vanaf 21 jr. € 93,90

Bandcoaching los

Per les
Losse les 60 minuten pp. Tot 21 jr. € 16,50
Vanaf 21 jr. € 19,95

 

Lesvoorwaarden muzieklessen
seizoen 2023–2024

  • Er zijn 10 betalingen per jaar. In juli en augustus wordt er geen lesgeld betaald.
  • Leerlingen die in augustus starten, betalen de gevolgde lessen in augustus naar rato. Vanaf september betaalt men het vaste maandbedrag.
  • Voor leerlingen vanaf 21 jaar zijn wij verplicht om 21% BTW te rekenen.
  • Voor lessen om de week zijn de tarieven de helft van onderstaande bedragen.
  • Instromen kan iedere eerste les van de maand.
  • Wij volgen zoveel mogelijk de vakanties van de Voorburgse basisscholen.
  • Er zijn 38 lesweken per seizoen, ongeacht de lesdag.
  • Het lesgeld dient op iedere eerste van de betreffende maand overgemaakt worden naar de eigen docent. Betaalgegevens staan in de lesovereenkomst.
  • Bij niet nakomen van de betalingsverplichting kan de docent de betreffende leerling het recht om de lessen te volgen ontzeggen.
  • Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken lestijd is niettemin lesgeld verschuldigd. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald. Als er een gaatje is dan zullen wij niet nalaten om dit aan te bieden. Dit kunnen wij niet garanderen.
  • Indien de leerling verhinderd is wordt verzocht dit tijdig te melden bij de eigen leraar.
  • Bij ziekte van de leerling langer dan één maand wordt de betaling van het lesgeld in overleg tijdelijk stopgezet.
  • Bij eventuele verhindering van de leraar wordt voor vervanging gezorgd of de lessen worden ingehaald op een ander tijdstip.
  • De opzegtermijn is twee maanden vanaf de eerste van de nieuwe maand.
  • We doen bij opzegging altijd ons best om zsm. een nieuwe leerling te plaatsen en zodoende de opzegtermijn in te korten.
  • Opzegging dient te gebeuren via een mail naar info@muziekschoolvoorburg.nl

PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens

Muziekschool Voorburg verzamelt uw contactgegevens en geboortedatum om contact met u te kunnen hebben over de lessen, en voor facturering (de geboortedatum is nodig om vast te stellen of de leerling BTW-plichtig is). We verzamelen uitsluitend de gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt bij het invullen van de lesovereenkomst, en eventuele toevoegingen en/of wijzigingen die u zelf heeft doorgegeven (bijv. bij verandering van e-mailadres of telefoonnummer).

Uw gegevens worden bewaard tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de lesovereenkomst. Als u geabonneerd bent op de nieuwsbrief van Muziekschool Voorburg, blijven uw naam en e-mailadres bewaard tot opzegging van de nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet met anderen gedeeld.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@muziekschoolvoorburg.nl. Muziekschool Voorburg zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Muziekschool Voorburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.